Kategórie: , |Prečítané za 10,3 min|2063 slov|

„Človeka nečiní šťastným majetok, ale schopnosť obdarovávať.“

Cieľ: Rozumieť a akceptovať osobné vlastníctvo. Prevencie pred drobnými krádežami. Prijať, že nemusím mať všetko, čo vidím. Rozlišovať prirodzenú potrebu od umelo vyvolaných potrieb prostredníctvom reklamy a spoločnosti. Podpora dobrovoľníctva. Obmedzenie míňania financií na zbytočnosti. Snaha žiť dôstojným životom v rámci svojich možností.

Obsah: Osobné vlastníctvo. Majetok, súkromný a verejný. Delím sa – dobrovoľníctvo. Čo skutočne potrebujem, čo už je nadštandard. Moja hodnota nie je v tom, čo mám. Učím sa využívať to, čo mám.

1. časť: Príbeh: Očakávaný dar

Chlapec sa pripravoval na promócie na vysokej škole. Už dlho sa mu páčilo nádherné športové auto, a keďže bol z bohatej rodiny, rozhodol sa, že si ho vypýta od otca ako dar na promócie. V deň promócií si podchvíľou predstavoval, že už sedí v novom aute a rozváža na ňom kamarátov. Konečne si ho podvečer zavolal otec do pracovne. Povedal mu, že je hrdý, že sa mu podarilo vychovať dobrého a úspešného syna a že ho má veľmi rád. Potom mu dal pekne zabalený balíček. Chlapec nedočkavo rozbalil škatuľku a na svoje veľké  prekvapenie v nej našiel krásne zberateľské vydanie Biblie v koženej väzbe so zlatým písmom. Podráždene sa rozkričal na otca: „To je neuveriteľné!“ na účte máš plno prachov, vieš po čom som túžil, a ty mi dáš Bibliu?“ Pohoršene hodil Bibliu na otcov stôl v pracovni a odišiel z domu. Prešli roky a z mladého muža sa stal úspešný podnikateľ. Mal moderný dom i šťastnú rodinu, ale uvedomoval si, že jeho otec je už veľmi starý, a myslel na to, že by ho mal ísť konečne navštíviť. Od promócie prešlo mnoho rokov a oni sa odvtedy nevideli. Návštevu stále odkladal, až mu jedného dňa prišiel list. Písalo sa v ňom, že otec je po smrti a celý majetok odkázal jemu. Ihneď sa vybral do jeho domu. Po príchode do otcovej pracovne ho premkol smútok a výčitky svedomia. Sentimentálne sa prehraboval v otcových papieroch porozhadzovaných po stole v snahe odhaliť, čím sa posledné roky otec zaoberal, a aspoň dodatočne sa s ním trocha viac znovu zblížiť. Vtom zbadal koženú Bibliu presne na mieste, kam ju pred rokmi nazlostený odhodil. So slzami v očiach ju otvoril a začal v nej listovať. Zrazu si všimol, že na poslednej strane je prilepená obálka. Otvoril ju a na svoje obrovské prekvapenie v nej našiel kľúče od auta. Boli to kľúče od auta, ktoré si vysníval na promócie. Okrem nich bol v obálke aj doklad o úplnej úhrade za cenu auta. Na visačke od kľúčov bol vyrytý dátum jeho promócií.

Otázky na diskusiu animátora s účastníkmi:

 1. Aké ponaučenie plynie z tohto príbehu?

„V živote pričasto zahadzujeme dobré priateľstva, partnerstvá, manželstvá, príležitosti či iné možné zážitky, pretože neprichádzajú presne v takej forme, akú sme si predstavovali, a pritom sa v nich skrýva presne to, po čom sme túžili.“

 1. Aký by ste vymysleli iný koniec príbehu?
 2. Je v živote najdôležitejší majetok, čo je pre vás v živote najdôležitejšie?
 3. Čo si za peniaze nekúpite?
 4. Už ste niekoho obdarovali alebo dostali ste od niekoho darček? Potešil vás?

 Úloha:

 1. Vyrobte si na stretku darček pre svojich rodičov a obdarujte ich.
 2. Vyberte činnosť, ktorá sa hodí k danej hodnote:
 • Michal povedal, že pre neho je najdôležitejšou hodnotou zdravie. Ktorú činnosť by si vzhľadom na svoje hodnoty vybral Michal?
  hranie online hier, počúvanie hudby, behanie
 • Pre Kristínu je dôležitou hodnotou vzdelávanie. Ktorú činnosť by si vzhľadom na svoje hodnoty vybrala Kristína?
  kurz programovania, tancovanie, zoskok padákom
 • Na rebríčku Lenkiných hodnôt je rodina veľmi vysoko. Ktorú činnosť by si vzhľadom na svoje hodnoty vybrala Lenka?
  športové popoludnie s kamarátmi, čítanie knihy, výlet s rodinou
 • Peter je veriaci a viera je pre neho dôležitou hodnotou. Ktorú činnosť by si vzhľadom na svoje hodnoty vybral Peter?korčuľovanie, účasť na púti veriacich, jazykový kurz
 1. Zostavte si rebríček svojich hodnôt. Na akom mieste sú peniaze a majetok?
 2. Vyberte z nasledujúcich slov, čo v živote skutočne potrebujete a čo už je nadštandard?

Dom, pes, kôň, garáž, auto, bicykel, hojdačka, trampolína, bazén, kolieskové korčule, lyže, sánky, školská taška, mobil, tablet, notebook, televízor, internet, elektrina, klimatizácia, hodinky, rádio, oblečenie.

TOP 10 OSOBNÝCH HODNÔT VO SVETE:

Výsledok testovania 500 000 ľudí v Barett values centre.

 1. Rodina
 2. Humor/zábava
 3. Starostlivosť
 4. Rešpekt
 5. Priateľstvo
 6. Dôvera
 7. Oddanosť
 8. Nadšenie
 9. Kreativita
 10. Nepretržité vzdelávanie

„Je pre nás dôležité, aby nás ostatní vnímali ako tých, na ktorých sa môžu spoľahnúť.“

2. časť: Ja mám, ty máš, on má …

„Veľký majetok závisí od šťastia, malý od usilovnosti.“

V chudobnejšom prostredí ťažko hovoriť o osobnom vlastníctve. Častokrát sú veci akosi spoločné. Preto aj vzťah k cudziemu majetku býva podobný. Je teda potrebné budovanie zdravého vzťahu k majetku a jeho vlastnenie. Mnoho ľudí aj napriek svojej ťažkej finančnej situácii míňa peniaze na zbytočnosti.

Každý človek niečo vlastní, má majetok. Môžu to byť peniaze, predmety, služby, ktorými uspokojujeme svoje potreby. Majetok, napr. byt, ktorý prenajímame, nám môže vytvárať príjmy. S majetkom, ktorý vlastníme, môžeme robiť čo chceme. Môžeme ho požičať, darovať, predať, vymeniť a podobne. Môžeme ho tiež získať rôznymi spôsobmi: vybudovať ho, kúpiť zo zarobených peňazí, zdediť alebo vyhrať. Bohužiaľ v tomto svete existujú aj nepovolené spôsoby nadobudnutia majetku, napríklad krádež. Zapamätajme si, že krádežou nikdy nezbohatneme, len sa dostaneme do veľkých problémov. Preto, keď ste niekedy niečo ukradli, je dôležité to vrátiť naspäť a ospravedlniť sa.

Majetok môžeme rozdeliť nasledovne:

 1. Finančný majetok: peňažná hotovosť, úspory na účtoch, sporenie, …
 2. Nehnuteľný majetok: majetok, ktorý je pevne spojený so zemou, nie je ho možné presunúť, napríklad dom, pozemok, záhrada, les, byt, …
 3. Hnuteľný majetok: majetok, ktorý môžeme premiestniť, napríklad auto, mobil, elektronika, oblečenie, nábytok, …
 4. Duševné vlastníctvo: nehmotný majetok, ktorý nie je uchopiteľný a je výsledkom tvorivej duševnej činnosti, napr. hudobná pieseň, nápad, …

 Úloha:

 1. Vyberte z nasledujúcich slov, čo môžeme vlastniť?
  vzduch, nápad, auto, šperk, softvér, príroda, dieťa, zošit, kniha, Jupiter
 1. Určte, kto môže byť vlastníkom uvedeného majetku:
  Majiteľ: osoba, rodina, škola, obec, štát
  Majetok: diaľnica, školská tabuľa, kúpalisko, tričko, text básne, športové náradie v telocvični, byt, hrebeň, detské ihrisko, chladnička
 2. Veci, ktoré často používame si väčšinou kúpime, veci, ktoré používame, len občas, je výhodnejšie si požičať. Cena za požičanie je spravidla omnoho nižšia ako cena tovaru pri nákupe. Povedzte, aké veci je výhodnejšie si kúpiť a naopak aké veci je výhodnejšie si požičať?
 3. Pozorne počúvajte text a sústreďte sa na majetok a ich majiteľov.
  Jakub pôjde zo školy na lyžiarsky výcvik. Rodičia mu kúpili teplé oblečenie, prilbu si požičal od bratranca Mateja. Škola žiakom zabezpečí dopravu prenajatým autobusom od firmy Dopravex. Lyžiarsky výstroj si budú požičiavať priamo v lyžiarskom stredisku v požičovni Skús to. Všetky potrebné veci, vrátane MP3 prehrávača, si Jakub zbalí do rodinného kufra.
  Správne priraďte majiteľa k svojmu majetku:
  Majiteľ:
  Matej, Jakub, firma Dopravex, požičovňa Skús to, rodičia, škola
  Majetok: kufor, autobus, lyžiarsky výstroj, prilba, teplé oblečenie, MP3 prehrávač

3. časť: Dobro šíri dobro

Žijeme vo svete, kde nie sú všetci ľudia rovnakí, nemajú také isté podmienky na život. Niektorí majú zdravotné problémy, iných trápi chudoba. Našťastie existujú aj takí ľudia, ktorí chcú dobrovoľne pomáhať bez nároku na odmenu a organizujú alebo prispievajú na rôzne charitatívne akcie. Častokrát na označenie takejto činnosti používame slovo dobrovoľníctvo. Keď vykonávame dobrovoľníctvo rozhodujeme sa pre dobrú vec, volíme si dobro a šírime ho ďalej, tým inšpirujeme iných ľudí vo svojom okolí, aby tiež šírili dobro. Dobrovoľníctvo vykonávame zadarmo alebo môžeme dostať nejakú drobnosť v podobe sladkosti alebo inej odmeny.

Otázky na diskusiu animátora s účastníkmi:

 1. Stretli ste sa už vo svojom okolí s dobrovoľníctvom? Viete uviesť príklady dobrovoľníctva?
 2. Vykonávali ste už niekedy dobrovoľníctvo? Dostali ste niečo za to?
 3. Poznáte nejakých známych, kamarátov alebo slávnych ľudí, ktorí sa venovali dobrovoľníctvu? 

Príbehy slávnych osobnosti:

MATKA TEREZA: Zakladateľka rehoľného rádu Misionárky milosrdenstva, ošetrovala chorých a nikdy nikoho nenútila, aby sa stal veriacim. V Indii v meste Kalkata založila niekoľko domov na pomoc chudobným. Získala Nobelovu cenu za mier. Peniaze, ktoré získala za vyznamenanie, investovala do nových domov pre umierajúcich, narkomanov a deti. V roku 2016 bola vyhlásená za svätú.

MICHAEL JACKSON: Daroval milióny dolárov na pomoc deťom po celom svete. Okrem peňažných darov zahŕňali Jacksonove aktivity aj vystúpenia na benefičných koncertoch a rozdávanie lístkov na pravidelné koncertné vystúpenia skupinám, ktoré pomáhali znevýhodneným deťom, návštevy chorých detí v nemocnici.

 Úloha:

Na najbližšom stretku urobte dobrovoľnícku aktivitu vo svojom okolí. Napríklad vyčistenie svojho okolia od odpadkov, pomoc chorým ľuďom alebo zorganizovanie potravinovej zbierky alebo oblečenia, hračiek pre chudobnejšie rodiny.

4. časť: Poďme sa zabaviť

 Úloha:

 1. Na ďalšom stretku si spoločne pozrite rozprávku Ja, zloduch. Po pozretí rozprávky sa porozprávajte o tom, čo ste videli, čo vás zaujalo, charakterizujte si hlavné postavy, aké ponaučenie má rozprávka pre vás do osobného života, …
 2. Pustý ostrov: Predstavte si, že sa plavíte zaoceánskou loďou po mori. Zrazu loď neďaleko pustého ostrova stroskotá. Môžete si zobrať so sebou len päť vecí, ktoré by to boli? Prežil by ste s nimi sami na ostrove?

Obmena hry: Postupne sa pýtajte účastníkov, aký predmet si so sebou chcú zobrať na opustený ostrov a hneď im odpovedajte áno alebo nie. Odpovedajte podľa toho, či daný predmet začína na rovnaké písmeno ako meno účastníka. Účastníci najprv začnú logicky odpovedať, čo by sa im na ostrov hodilo. Počas hry začnú pomaly tušiť, že ide o háčik. Hra sa dohrá, keď väčšina účastníkov pochopí, podľa čoho si môžu zbaliť veci na pustý ostrov. Môžete im dať počas hry aj nápovedu, napríklad ja som Peter a môžem si so sebou na opustený ostrov zobrať pyžamo, papier a pero.

 

Predošlá téma: 3. časť: ŠETRENIE

Ďalšia téma: 5. časť: DOM, ULICA, ZÁHRADA

Celú Metodiku ZKSM o finančnej gramotnosti si môžete stiahnuť – Metodika ZKSM o finančnej gramotnosti

Mohlo by ťa zaujať